Promocja Zobacz start

Co zawiera projekt

Elementy wchodzące w skład zakupionego u nas projektu budowlanego to:

1. Modelowe zagospodarowanie działki.

2. Projekt architektoniczno-budowlany:

a. branża architektoniczna:

 • opis techniczny wraz z charakterystyka energetyczną,
 • rzut parteru (uzgodniony z rzeczoznawcami ds. ppoż., sanitarnych i bhp w zakresie kubatury,
 • rzuty pięter (w przypadku domu seniora),
 • rzut dachu,
 • przekrój,
 • cztery elewacje,
 • informacja BIOZ.

b. branża konstrukcyjna:

 • opis techniczny,
 • schematy statyczne,
 • rzut fundamentów,
 • rzut przyziemia,
 • konstrukcja –wieńce – rysunek,
 • konstrukcja dachu, zestawienie.

c. branża sanitarna:

 • projekt instalacji wod-kan: opis techniczny, rysunki techniczne,
 • projekt instalacji ogrzewania: opis techniczny, rysunki techniczne, zestawienie materiałowe,
 • projekt wentylacji: opis techniczny, rysunki techniczne,

d. branża elektryczna:

 • opis techniczny,
 • rysunki techniczne: oświetlenia, zasilania wentylacji,
 • instalacja piorunochronna.

3. Kserokopie uprawnień, zaświadczeń o przynależności do izb branżowych oraz oświadczenia wszystkich projektantów i sprawdzających.

Integralną częścią naszego opracowania jest też przedmiar robót (w jednym egzemplarzu) sporządzony dla rozwiązań przyjętych w projekcie (zmiana niektórych rozwiązań jako dostosowanie do warunków miejscowych lub indywidualnych wymogów Inwestora, będzie wymagała indywidualnego uzupełnienia właściwego przedmiaru robót). Dodatkowo oferujemy zakup kosztorysu inwestorskiego za dodatkową opłatą określoną w cenniku w punkcie 15.

Aktualności

Życzenia Świąteczne

Nowa metoda finansowania żłobków

Podczas tzw. drugiego expose, premier Donald Tusk zaproponował nową metodę finansowania budowy żłobków.

"Samorządy musiałyby wyłożyć 20 proc. wkładu własnego, resztę finansowałoby państwo. Premier zapowiedział również dodatkowe środki na przedszkola."

"Samorząd będzie musiał włożyć własnego wkładu tylko na poziomie 20 proc., kiedy zdecyduje się na budowę nowego żłobka. O dofinansowanie będą też mogły ubiegać się podmioty prywatne" - mówił premier. Jak podkreślił, "to oznacza potrzebę zwiększenia wydatków na żłobki o 50 mln zł więcej niż w 2013 roku". "W 2014 tych środków musi być więcej" – dodał.


Premier poinformował również, że rząd zdecydował o przekazaniu dodatkowych 320 milionów złotych na przedszkola w 2013 roku."Zakładamy, patrząc na wzrost ilości miejsc w przedszkolu, że kwestia dostępności przedszkoli w roku 2015 będzie rozwiązana w 100 proc. Naszym zadaniem jest doprowadzić do tego, żeby ta dostępność oznaczała także dostępną cenę, stąd zwiększanie subwencji w roku 2013 na razie o 320 milionów złotych" - powiedział Tusk.

Nowy żłobek w Opolu - Raj dla dzieciaków!!!

W dniu 01.03.2012 nastąpiło uroczyste otwarcie miejskiego żłobka w Opolu przy ul. Wygonowej. Budowę żłobka rozpoczęto pod koniec lipca ubiegłego roku. Placówka kosztowała ponad dwa miliony 800 tysięcy złotych. Ponad pół miliona pochodziło z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech „MALUCH".

 

Zobacz zdjęcia z otwarcia placówki